มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา : เด็ก ครอบครัว ชุมชน อยู่ดีมีสุข


หน้าหลัก

28 กุมภาพันธ์ 2562

“พิทักษ์พงษ์” เยาวชนจิตอาสา พัฒนาชุมชน (Read in English)


“เดี๋ยวพอทำห้องน้ำเสร็จ ชาวอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่นี่ก็ไม่ต้องเข้าไปถ่ายในป่าแล้วครับ” พิทักษ์พงษ์ กล่าวขณะเร่งมือเลื่อยไม้เพื่อทำโครงสร้างหลังคาห้องน้ำ วันนี้พิทักษ์พงษ์และเพื่อนๆ กลุ่มแกนนำเยาวชนอาสาฯ มูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ แม่ฮ่องสอน เดินทางมาช่วยกันสร้างห้องส้วมให้กับหมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเล็กๆ อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลายอดดอยสูงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ในวัย 19 ปี พิทักษ์พงษ์ ตระหนักดีถึงน้ำใจที่เขาได้รับจากผู้อุปการะที่มอบให้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาังเรียนอยู่ระดับประถมจนถึงวันนี้ วันที่เขาได้ศึกษาจนจบระดับ ปวส. จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน และกำลังจะก้าวสู่โลกแห่งการทำงานเพื่อมีรายได้ พึ่งพาตนเอง และอุ้มชูครอบครัวของเขาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงและความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา “ผมไม่รู้จะตอบแทนพระคุณของผู้อุปการะที่มอบให้ผมได้อย่างไร มันมีค่ามาก ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนสูงๆ ผมมีความรู้เป็นใบเบิกทางเพื่อหางานทำ งานที่มีรายได้ดีกว่างานรับจ้างในไร่อย่างที่พ่อแม่ผมทำ สิ่งเดียวที่ผมพอจะตอบแทนได้คือ ผมอาสาช่วยพี่ๆ โครงการช่วยกันทำงานพัฒนาชีวิตชาวอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่ยังลำบากให้มีชีวิตที่ดีอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาครับ” พิทักษ์พงษ์ เล่าถึงที่มาของการมาทำงานอาสาสร้างห้องน้ำให้กับหมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาในพื้นที่ห่างไกลในวันนี้


“ก่อนที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาจะมาลงมือสร้างห้องน้ำในวันนี้ พวกอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเคยมาที่หมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลานี้กับพี่ๆ โครงการหลายครั้งแล้วครับ พวกผมต้องมาคุยกับพ่อหลวง (ผู้ใหญ่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา) ก่อนครับ พอพ่อหลวงอนุญาต พวกอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาก็ต้องคุยกับชาวอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาให้เข้าใจก่อนว่าทำไมถึงต้องถ่ายหนักเบาในห้องน้ำ ไม่ควรไปถ่ายในป่า แล้วก็สำรวจหาจุดที่เหมาะสำหรับสร้างห้องน้ำของชุมชน สำรวจว่าจะต้องต่อน้ำจากประปาภูเขามาใช้ในห้องน้ำได้อย่างไร จะได้มีน้ำทำความสะอาด ต้องมาที่หมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลานี้หลายครั้งเลยครับ ทุกครั้งที่มาก็จะมีพี่ๆ โครงการช่วยขับรถพามาครับ พี่ๆ ยังช่วยให้คำปรึกษา และช่วยให้ค่าอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาไม้ อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย” นี่คือขั้นตอนการทำงานของพิทักษ์พงษ์และเพื่อนๆ กลุ่มแกนนำเยาวชนอาสาฯ ที่ได้รับการสั่งสมความรู้จากอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาพัฒนาทักษะชีวิต และอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำที่เด็กๆ ได้เข้าร่วมในทุกๆ ปี


“พวกผมเป็นเด็กยากจน การที่มีพี่ๆ ช่วยสนับสนุน ช่วยให้พวกผมเรียนรู้ ทั้งการทำงานเป็นกลุ่ม กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าพูด และกล้าที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆ แล้วยังมีอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาให้พวกผมได้แสดงออก ได้ลงมือทำ ได้แสดงพลังของเด็กๆ ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เลย ถ้าผมไม่ได้ความเมตตาจากผู้อุปการะ ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสแบอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาี้หรือเปล่า” พิทักษ์พงษ์ เล่าระหว่างพักจากการสร้างห้องน้ำ


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“เดี๋ยววันนี้พอสร้างห้องน้ำเสร็จ ผมและเพื่อนๆ ก็ต้องมาที่หมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลานี้อีกครับ มาดูว่าต้องซ่อม หรือปรับปรุงห้องน้ำอะไรอีกมั้ย และมาช่วยชาวอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาคุยเรื่องการดูแลห้องน้ำซึ่งเป็นของส่วนรวม ใช้กันหลายคนครับ” พิทักษ์พงษ์ เล่าอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่พวกเขาวางแผนจะทำหลังการจากสร้างห้องน้ำในวันนี้แล้วเสร็จ


“ผมภูมิใจมากๆ ที่เด็กยากจนอย่างผมได้มีส่วนทำประโยชน์ให้กับคนยากไร้อื่นๆ ครับ อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาพวกนี้ทำให้พวกอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้มีเวทีในการแสดงออก และมีความกล้า พวกผมจะใช้พลังที่มีพัฒนาชุมชนของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาให้ดีอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาครับ” ประโยคสุดท้ายของพิทักษ์พงษ์ พร้อมๆ กับห้องน้ำใหม่ของหมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่พร้อมใช้งาน


จากเด็กชายเล็กๆ ที่เติบโตมาในครอบครัวยากจน ณ ดินแดนที่ถูกขนานนามว่า ‘เมืองสามหมอก’ ด้วยน้ำใจจากผู้อุปการะที่มอบให้กับเขาผ่าน ‘โครงการอุปการะเด็ก’ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตยากลำบากของพิทักษ์พงษ์สู่ความอยู่ดีมีสุข วันนี้เด็กชายเล็กๆ เมื่อวันวานได้เติบโตเป็นชายหนุ่มที่มีพร้อมทั้งความรู้ มีทักษะชีวิต และมีหัวใจที่เต็มไปด้วยจิตอาสา ซึ่งจะเป็นต้นทุนอันสำคัญนำพาชีวิตให้ก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง เป็นกำลังคนรุ่นใหม่ที่สำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนและชาติอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเมืองต่อไป