มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา : เด็ก ครอบครัว ชุมชน อยู่ดีมีสุข


หน้าหลัก

14 มกราคม 2562

บ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรีฯ สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิศุภนิมิตฯ (Read in English)


คุณนิรันดร์ ลิ้มกิตติ (เสื้อสีส้ม) ผู้จัดการแผนกการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา เป็นตัวแทนมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมรับมอบเงินจากการจัดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเดิน-วิ่งการกุศล “คนเหล็กมินิมาธอน 2018” ซึ่ง อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ได้ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเหล็ก จัดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ณ สเตเดียม วัน กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้


อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเดิน-วิ่งการกุศล “คนเหล็กมินิมาธอน 2018” จัดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ทั้งหมดจากการสนับสนุนของสปอนเซอร์ การจำหน่ายเสื้อ และค่าสมัครของนักวิ่ง (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้แก่องค์กรสาธารณกุศล หน่วยงาน สถาบันการศึกษา จำนวน 25 แห่ง นำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในการพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถหยัดยืนอยู่ได้ในสังคมอย่างแข็งแกร่ง โดยอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาครั้งนี้มียอดเงินที่ได้รับทั้งจากการสนับสนุนของสปอนเซอร์ การจำหน่ายเสื้อ และค่าสมัครของนักวิ่ง รวมทั้งสิ้น 2,600,000 บาท ซึ่งในส่วนของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จะนำเงินที่ได้รับครั้งนี้ไปดำเนินการจัดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์การเรียนอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาตระเวนชายแดนอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาคีรีล้อม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศต่อไป


Full Photo

Full Photo

Full Photo