มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา - World Vision Foundation of Thailand

โครงการชุมชนอยู่ดี ชีวิตพอเพียง ท่าสองยาง มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อให้เด็กๆ และชาวอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา โดยดำเนินงานพัฒนาระยะยาว เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา สุขอนามัย แหล่งอาหารที่มั่นคงในครัวเรือน การงานอาชีพของครอบครัวและคนในชุมชน รวมไปถึงการส่งเสริมให้ความรู้การดูแลเด็ก โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการที่เด็ก ครอบครัว และชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีชีวิตอย่างพอเพียง สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในระยะยาว

พื้นที่ดำเนินงาน

9 หมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ในตำบลแม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เริ่มดำเนินงาน พ.ศ.2560 ใน 5 โครงการหลัก คือ
 • โครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’

  ช่วยเด็กเล็กวัย 0-5 ปี มีอาหารครบคุณค่ารับประทาน สำหรับเด็ก 260 คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง และอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา 9 แห่ง

 • โครงการสนับสนุนปัจจัยการศึกษา

  หัดเขียนเรียนอ่าน สร้างสรรค์.....ศิลป์ หนังสือเสริมทักษะ 711 เล่ม ชุดสีไม้ 12 สี 50 กล่อง สีเทียน 50 กล่อง ชุดสีเมจิกและกระดานไวท์บอร์ด 50 ชุด กระเป๋าเป้ 50 ใบ ชุดตัวต่อ 90 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง และอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา 1 แห่ง

 • โครงการ ‘ธนาคารของเล่น’

  เรียนรู้ เรียนเล่น เน้นพัฒนาการครบทุกด้าน สำหรับเด็ก 44 คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง

  โครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’

  ช่วยเด็กเล็กวัย 0-5 ปี มีอาหารครบคุณค่ารับประทาน

  เด็กเล็ก 260 คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 2 แห่ง และอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา 9 แห่ง ที่มีการเรียนการสอนระดับอนุบาล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาอาหารเช้าที่ครบคุณค่า และมีการส่งเสริมความรู้ในการดูแลเด็กและโภชนาการสำหรับเด็กให้กับครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ปกครอง เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการสำหรับเด็ก ให้ทุกคนในชุมชนร่วมกันส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของเด็กเล็กให้สมบูรณ์และแข็งแรงอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา


“วันนี้ครูช่วยกันทำกับครูพี่เลี้ยงตั้งแต่ 6 โมงเช้าค่ะ มีพ่อแม่เด็ก และผู้ใหญ่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลามาช่วยกันทำด้วย เมื่อก่อนยังไม่มีโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ เด็กบางคนก็ไม่ได้กินข้าวเช้ามาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาค่ะ ส่วนเด็กที่ได้กินข้าวเช้ามาก็จะเป็นข้าวกับเกลือ น้ำพริก มีผักบ้าง เนื้อสัตว์ไม่ค่อยมีเพราะหาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลายาก เด็กๆ จะไม่ค่อยแข็งแรง ผอม แต่ว่าตอนนี้เด็กๆ เปลี่ยนแปลงดีอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอย่างเห็นได้ชัดค่ะ ร่าเริงอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ยิ้มแย้ม เวลาเรียนก็มีสมาธิตั้งใจเรียนมากอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ที่สำคัญตั้งแต่มีโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ เด็กมาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากันมากอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ไม่ค่อยขาดเรียน พ่อแม่จะพาลูกๆ มาส่งที่ศูนย์พัฒนาเด็กทุกๆ วัน ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่พอฝนตก การเดินทางลำบากก็จะให้ลูกๆ หยุดเรียน พ่อแม่ของเด็กตอนนี้ก็จะให้ลูกๆ กินมื้อเช้าที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาในวันหยุดด้วย แต่ก็มีมาเล่าให้ครูฟังว่าอยู่ที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเด็กไม่ค่อยกินค่ะ อยากมากินที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา กินกับเพื่อนสนุกกว่า กินได้เยอะกว่าค่ะ”

น.ส.นฤมล วนานฤมิต
ครูพี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาวะหย่าโจ


  โครงการสนับสนุนปัจจัยการศึกษา

  หัดเขียนเรียนอ่าน สร้างสรรค์จากสื่อศิลป์

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง และอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา 1 แห่ง ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการศึกษา ได้แก่ หนังสือเสริมทักษะ สีไม้ สีเทียน ชุดสีเมจิกและกระดานไวท์บอร์ด ชุดตัวต่อ และกระเป๋านักเรียน บรรเทาปัญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆ เสริมความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความสนใจกับอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาต่างๆ ที่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสอนแก่พวกเขาได้ยาวนานอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา มีหนังสือเสริมทักษะสำหรับอ่านเสริมเพิ่มความรู้และฝึกทักษะด้านการอ่านและการเขียนให้แก่พวกเขาให้ดียิ่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา  โครงการ ‘ธนาคารของเล่น’

  เรียนรู้ เรียนเล่น เน้นพัฒนาการครบทุกด้าน

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ได้รับการสนับสนุนเครื่องเล่นสนามในร่มทำจากพลาสติกคุณภาพดี ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก เด็ก 44 คนที่กำลังเรียนรู้อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้สนุกสนานกับม้ากระดกคู่ กระดานลื่น ชิงช้ายีราฟคู่ โยกเยกยีราฟหรรษา อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา 2 ชั้น โดยมีการปูพื้นกันกระแทกด้วยแผ่นโฟมปูพื้น ก-ฮ เพื่อให้เด็กได้คุ้นเคยกับการเริ่มต้นเรียนรู้ตัวอักษร ด้วยการเล่นของเด็กๆ จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของพวกเขาให้ครบในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก การทรงตัว การเคลื่อนไหว ด้านไหวพริบ ด้านสังคม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย และพร้อมสำหรับอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาต่อไป


“ที่ท่าสองยางอากาศจะเย็นเกือบตลอดทั้งปี และจะมีฝนตกบ่อยๆ ครับ อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาไม่สามารถให้เด็กๆ ออกไปวิ่งเล่นข้างนอกได้ เพราะอาจทำให้เด็กป่วย ของเล่นสนามในร่มที่ได้รับมาช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ดี เด็กๆ มีพัฒนาการด้านสังคมจากการเล่นของพวกเขา เท่าที่สังเกตจะเห็นว่าเด็กๆ รู้จักแบ่งปัน อย่างกระดานลื่นเด็กๆ ก็รู้จักต่อแถวกันค่อยๆ อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาไปเล่นทีละคน มีน้อยครั้งมากครับที่เด็กๆ จะแย่งกันเล่นจนร้องไห้ ผมยังสังเกตเห็นอีกด้วยว่าเด็กเล็กๆ หลายๆ คนมีความคิดสร้างสรรค์มากๆ อย่างเวลาที่ให้พวกเขาเล่นตัวต่อ เด็กๆ รู้จักเอาตัวต่อมาต่อๆ กันคิดเป็นรูปร่างต่างๆ อย่างต่อเป็นรูปคล้ายๆ รถมอเตอร์ไซค์ก็มีครับ ที่สำคัญการเล่นของเด็กๆ ช่วยให้พวกเขาอารมณ์ดี พอถึงชั่วโมงเรียนรู้ ก็สนุก และเรียนได้รู้เรื่องมากอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาด้วย”

นายวีระ วนาอุดมศักดิ์
ครูพี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาวะหย่าโจ


  โครงการ ‘สร้างห้องน้ำสะอาด’

  สุขอนามัยพื้นฐานของเด็ก ครอบครัว และชุมชน

  ครอบครัวที่มีเด็กอายุ 0-6 ปี จำนวน 61 ครอบครัว ได้รับการสนับสนุนสร้างห้องน้ำห้องส้วมสำหรับชุมชนจำนวน 61 หลัง เพื่อให้ทุกคนใน 6 หมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา จำนวน 417 ครอบครัว ในบริเวณใกล้ๆ กับอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่อยู่อาศัย และเนื่องจากลักษณะการตั้งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเรือนของชุมชนอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลายอดดอยที่อำเภอท่าสองยาง จะสร้างอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเรือนบริเวณลาดเขา อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาแต่ละหลังอยู่ชิดติดกัน ทำให้ไม่สามารถสร้างห้องน้ำในบริเวณที่ติดกับอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้ทั้งหมด จึงได้มีการสนับสนุนสร้างห้องน้ำห้องส้วมสำหรับชุมชน มีการส่งเสริมและปลูกฝังสุขนิสัยและการรักษาสุขอนามัยพื้นฐานให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนด้วย สุขลักษณะที่ดีจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงต่อไป


“อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาวะหย่าโจมีทั้งหมด 93 หลังคาเรือน แต่มีเพียง 10 กว่าหลังคาเรือนเท่านั้นที่มีห้องน้ำห้องส้วมในบริเวณอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่ไม่มีห้องน้ำห้องส้วมก็จะใช้วิธีเข้าป่า ส่วนการอาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา้ำทำความสะอาดร่างกายก็จะต้องไปอาบที่ลำห้วย หรือไม่ก็ไปอาบที่ถังเก็อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา้ำประปาภูเขากลางหมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา เรื่องการรักษาความสะอาดของร่างกาย และการใช้ห้องส้วมที่ถูกสุขอนามัยก็จะไม่ค่อยดีกันครับ ขอบคุณมากๆ ครับที่ช่วยสร้างห้องน้ำให้กับหมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา และยังช่วยสอนความรู้เรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สอนเรื่องการใช้ห้องส้วมและการรักษาความสะอาดต่างๆ อีกด้วย เด็กๆ เสื้อตัวเดียวใส่ทุกวันไม่เคยเปลี่ยนเลยครับ แต่ตอนนี้เด็กๆ ไม่มอมแมมเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ส่วนอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่ยังไม่มีห้องน้ำห้องส้วม ก็สามารถมาใช้ห้องน้ำห้องส้วมที่อยู่ใกล้ๆ ได้ ใครใช้ก็ได้ เพื่อนอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาแบ่งปันกันครับ”

นายวันชาติ พรรณนาสกุล
ผู้ใหญ่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาหมู่ 8 หมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาวะหย่าโจ


  โครงการ ‘ผักข้างรั้ว สวนครัวข้างอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา’ และ ‘เกษตรพอเพียง’

  เด็กน้อยมีแหล่งอาหารเพียงพอ และครอบครัวได้มีอาชีพ

  ครอบครัวเด็ก 64 ครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง และอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา 8 แห่ง ได้รับการสนับสนุนให้มีแหล่งอาหารอย่างพอเพียง และยิ่งกว่านั้น มีอาหารที่มีประโยชน์ครบคุณค่าสำหรับการแก้ไขและส่งเสริมโภชนาการที่ดีแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชน เช่น ไก่พันธุ์ไข่ ไก่พันธุ์เนื้อ พร้อมหัวอาหารไก่ ก้อนเชื้อเห็ด เมล็ดพันธุ์พืช เพื่อให้ครอบครัวเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้เลี้ยง หรือเพาะปลูก เพื่อเป็นแหล่งอาหารสำหรับบริโภค และเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพและการทำการเกษตรพอเพียงไปพร้อมกันด้วย


“ขอบคุณมากเลยค่ะที่สนับสนุนไก่พันธุ์ไข่ให้อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลามาถึง 30 ตัว ที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาของเด็กๆ ก็ได้รับไก่พันธุ์ไข่กันด้วย ไข่ไก่มีโปรตีนสูง เหมาะสำหรับการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆ เพราะหมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาส่วนใหญ่ที่ท่าสองยางจะอยู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาดอย ถนนหนทางลำบาก พอมีฝนตกหนักๆ ถนนพัง ชาวอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาก็จะไม่สามารถเดินทางลงมาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาหาได้ ไข่ที่มีเอาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาไปอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาในหมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาก็จะราคาแพง ชาวอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลายากจนไม่มีกำลังอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาค่ะ ที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาพอได้ไก่ไข่มาก็จะแบ่งเวรให้เด็กๆ เลี้ยง ทำความสะอาดเล้า ให้อาหาร ให้น้ำไก่ คอยดูแลว่ามีไก่ป่วยหรือไม่ พอไก่เริ่มออกไข่เด็กนักเรียนก็จะเก็บไข่มาสำหรับทำเป็นอาหารกลางวันในอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา วันไหนที่ได้ไข่จำนวนมาก เหลือจากเด็กๆ บริโภคในอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาก็จะแบ่งเก็บไว้อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา แผงละ 90 บาท อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาตั้งใจอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาให้ถูกกว่าในร้านค้า ชาวอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาจะได้สามารถอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้ค่ะ เงินจากอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาไข่ก็เอามาใช้สำหรับเป็นค่าอาหารไก่ต่อไป ที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาจะเน้นสอนให้เด็กๆ เลี้ยงไก่แบบธรรมชาติ กั้นบริเวณให้ไก่ แล้วก็ปล่อยให้เค้าหากินตามธรรมชาติ ไก่จะออกไข่มากกว่าเลี้ยงแบบอยู่ในเล้า ส่วนเมนูจากไข่ที่เด็กชอบกันก็จะเป็นไข่พะโล้ ตั้งแต่ได้รับไก่ไข่มาเลี้ยง เด็กๆ นอกจากมีความรู้การเลี้ยงไก่แล้ว เขามีความภูมิใจค่ะว่าอาหารที่กินกันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเขา ส่วนสุขภาพของเด็กๆ พอมีอาหารที่มีประโยชน์พอกัน สุขภาพเขาก็ดีอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาค่ะ ทั้งอาหารเช้า และอาหารเที่ยง เอาง่ายๆ เลยขนาดฝนตกบ่อยๆ อย่างนี้แต่เด็กๆ ที่ป่วยเป็นไข้ต้องหยุดเรียนน้อยกว่าปีก่อนๆ มากเลยค่ะ”

น.ส.ถวิล ศักดิ์ศรีจินดา
ครูประจำชั้นอนุบาล 1-2 อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาแม่อมกิ


ขอบคุณน้ำใจแบ่งปันจากท่าน

ที่นำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากับเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ที่... ท่าสองยาง

image
image
image
image