ร่วมอุปการะเด็กกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

น้องจาย หรือเด็กชายภูษิต เด็กชายชาวเขาเผ่าไทยใหญ่ อายุ 11 ปี รูปร่างผอมบาง ตัวเล็กกว่าวัย เรียนหนังสืออยู่ชั้นประถม 1 อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาห้วยแห้ง ตำบลปางมะผ้า แม่น้องจายเสียชีวิตตอนน้องอายุได้เพียง 1 ขวบ พ่อน้องจาย ด้วยความยากจนต้องดิ้นรนทำงาน จึงไม่สามารถดูแลลูกเล็กได้ ตายายที่ไม่อาจจะนิ่งดูดายจึงได้รัอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา้องจายมาเป็นลูกของตัวเองตั้งแต่นั้น

น้องจายเป็นหนึ่งในเด็กยากไร้ที่มูลนิธิฯ ได้พิจารณาทำประวัติเข้ามา เพื่อรับความช่วยเหลือจากโครงการอุปการะเด็กซึ่งในปีนี้มีจำนวนมากถึงกว่า 5,000 คน พวกเขาเหล่านี้แม้เป็นเด็กธรรมดาที่บางคนยังไม่อาจบอกได้ว่าอนาคตอยากเป็นอะไร หรือเลือกทางเดินชีวิตแบบไหน แต่อย่างน้อยขอให้มูลนิธิฯ ได้มีโอกาสเชิญชวนท่านช่วยกันสนับสนุนให้เด็กธรรมดาแบอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาี้ ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีโอกาสได้เรียนหนังสือ โตอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเลือกทางเดินชีวิตที่ถูกต้อง ทั้งนี้ด้วยเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องเพียงวันละ 20 บาท หรือ เดือนละ 600 บาท ในการสนับสนุนโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิศุภนิมิต เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

คอกวัวเก่าท้ายหมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา สองตายาย ช่วยกันปลูกเพิงไว้อาศัย

ด้วยความยากจน ทั้งไม่มีที่ทำกินและที่อยู่ ตายายของน้องจายจึงต้องย้ายที่พักนอนไปตามเถียงไร่ จนกระทั่งมีเพื่อนอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเมตตาให้มาอาศัยคอกวัวเก่าท้ายหมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ปลูกเป็นเพิงเล็กๆ ที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาน้องจายไม่มีทั้งไฟฟ้า น้ำประปา และห้องน้ำ ตายาย หลาน ต้องอาศัยทุ่งข้างอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเป็นที่ปลดทุกข์กันตามมีตามเกิด กลางคืนมีเพียงเทียนพรรษาเล่มใหญ่ที่ได้มาจากวัดช่วยให้แสงสว่าง ทุกวันหยุด น้องจายจะรับหน้าที่เดินเท้าอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาทางชันไปแบกน้ำ 3 แกลลอนจากแท็งก์ของหมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเอามาเก็บไว้ใช้

เด็กนักเรียนอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเขา ตื่นแต่เช้า
เดินเท้าไปเรียนหนังสือ

เพราะอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอยู่ไกล ทำให้น้องจายต้องย้ายไปอยู่หอพักเด็กอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาไกลของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาในช่วงวันธรรมดาเพื่อเรียนหนังสือ ในวันจันทร์น้องจายจะตื่นแต่เช้า เดินเท้าเกือบ 6 กิโลเมตร ตัดทางขรุขระภายในหมู่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ลัดเลาะไปตามขอบถนนจนถึงอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา "ผมชอบไปอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาครับ" น้องจายชอบไปอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา และถึงแม้จะยังเล็กเกินกว่าจะตอบคำถามได้ว่าโตอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอยากเป็นอะไร น้องจายก็ยังบอกได้ว่าอยากเรียนหนังสือไปเรื่อยๆ เพราะชอบเรียนมาก


กรุณากรอกอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาส่วนตัวของท่าน

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)*
นาย นาง นางสาว
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)*
Mr. Mrs. Miss
วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่ที่สามารถอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้*
อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา*
 
รายละเอียดการอุปการะของท่าน
ต้องการอุปการะเด็ก
ต้องการเพิ่มเด็กในความอุปการะ

การจ่ายเงินสำหรับการอุปการะเด็ก
600 บาท/คน/ทุกเดือน
1,800 บาท/คน/ทุก 3 เดือน
3,600 บาท/คน/ทุก 6 เดือน
7,200 บาท/คน/ทุกปี

เลือกวิธีการชำระเงิน

กสิกร Payment Gateway ระบบปลอดภัยสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีการรับชำระเงินระดับโลก ที่มาพร้อมกับระบบป้องกันการทุจริตและเครือข่ายอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาทั่วโลกที่มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และง่ายต่อการใช้งาน

วิธีการชำระเงินผ่าน QR Code PromptPay ท่านสามารถทำรายการได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. เปิดแอปพลิเคชั่นธนาคารในมือถือของท่านที่สมัครใช้งานพร้อมเพย์ไว้แล้ว สแกนมายัง QR Code นี้หากท่านเปิดหน้าเว็บอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา
2. หรือบันทึก QR Code จากมือถือ (กรณีเปิดหน้าอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาด้วยอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลามือถือของท่าน) และเลือกนำเข้ารูปภาพจากแอปพลิเคชั่นธนาคาร
3. ระบุจำเงินที่ต้องการบริจาค/ช่วยเหลือ
4. ตรวจสอบรายการให้ถูกต้อง โดยพร้อมเพย์นี้จะใช้ชื่อบัญชี "มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา"
5. หากทำการบริจาคเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านบันทึกหน้าจอการชำระเงิน แล้วส่งมายัง LINE@ มูลนิธิฯ ที่ Id :


เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาของท่าน ส่งมายังมูลนิธิฯ ที่ Line@ id :
หรือทางโทรสาร 0 2022 9203 ถึง 5 หรือทางอีเมล์ info@worldvision.or.th

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2022 9200 ถึง 2


เงินบริจาคให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตฯ สามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากำหนดไว้ได้