ศุภนิมิตฯ พาเด็กกาญจนดิษฐ์เยี่ยมผู้อุปการะ-ทัศนศึกษาดรีมเวิลด์

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา พาเด็ก 9 คน จากอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการอุปการะผ่านโครงการ The Heart of Giving ขอบคุณนักเรียนอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาสาธิตจุฬาฯ ที่ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือทุนการศึกษา และสนับสนุนให้เด็กทั้ง 9 คน มีโอกาสไปทัศนศึกษาที่สวนสนุกดรีมเวิลด์

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 52 นายชูศักดิ์ วุฒิวโรภาส ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เดินทางไปมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาสาธิตจุฬาฯ ซึ่งนักเรียนและผู้ปกครองอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาสาธิตจุฬาฯ ได้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นครั้งแรก และร่วมบริจาคเงินให้โครงการฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 308,570.25 บาท

ตัวแทนเด็กจากโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวขอบคุณ นักเรียนอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาสาธิตจุฬาฯ ว่า “ผมเป็นตัวแทนของนักเรียนในโครงการ ผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจเรียนหนังสือ และขอบคุณที่บริจาคเงินช่วยเหลือให้ผมได้เรียนหนังสือ ขอบคุณมากๆ ครับ” และเด็กทั้ง 9 คน ได้นำของที่ระลึกโดยเป็นผลิตภัณฑ์พื้นอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่ผู้ปกครองทำอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเอง มอบให้นักเรียนสาธิตจุฬาฯ เพื่อเป็นการขอบคุณที่บริจาคเงินช่วยเหลือ

จากนั้นน้องจาก อ.กาญจนดิษฐ์ ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ โดยน้องทั้ง 9 คน กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้มาทัศนศึกษาในครั้งนี้ เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มาเที่ยวที่นี่  ได้เล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนาน และรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าเมืองหิมะเป็นครั้งแรก

หมายเหตุ:
โครงการระดมทุน The Heart of Giving เป็นการเปิดโอกาสให้เด้กในวัยเรียนได้เรียนรู้จักคุณค่าของการให้แก่คนที่ด้อยโอกาสกว่าตน สถานศึกษาที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับกล่องหยอดเงิน เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วม เงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ด้อยโอกาสในโครงการอุปการะเด็ก และโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้อื่นๆ ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

สอบถามอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเพิ่มเติม กรุณาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา
ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 0 2022-9200 ถึง 2 ต่อ 361 (คุณรัตชนก) 360 (คุณมาริลีน) หรือแฟกซ์ 0 2022 9208