อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลานานาชาติโมเดิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล
พบเด็กในความอุปการะโครงการอรัญประเทศ จ.สระแก้ว

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ได้จัดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเด็กพบผู้อุปการะ ณ อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลานานาชาติ โมเดิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล โดยพาเด็กในความอุปการะของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาจำนวน 5 คน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว เดินทางมาพบอาจารย์และเพื่อนๆ ที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทางอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้มอบโอกาสทางการศึกษาแก่พวกเขา ผ่านโครงการ ‘The Heart of Giving’

อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลานานาชาติ โมเดิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งในครั้งนี้ทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคณาจารย์ และนักเรียน ทางอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลานานาชาติ โมเดิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เปิดโอกาสให้เด็ก ในความอุปการะทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ด้วยการมีส่วนร่วมในการเรียนกับเพื่อนชาวต่างชาติทั้งวิชาภาษาไทย วิชาว่ายน้ำ วิชาศิลปศิกษา และวิชาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ซึ่งเด็กทุกคนต่างตื่นเต้น กับวิธีการสอนของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลานานาชาติที่เน้นให้เด็กๆ ได้แสดงออก

คำกล่าวของคุณณรงค์ ปิยะสัจจะเดช ผู้อำนวยการอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลานานาชาติโมเดิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล ได้กล่าวคำโอวาทให้กับเด็กๆ ที่มาในครั้นนี้ว่า “ขอให้เด็กๆ ทุกคนตั้งใจเรียน เมื่อมีโอกาสเรียนแล้วก็จงขยันศึกษาหาความรู้ เพราะความรู้เท่านั้นที่จะอยู่ติดตัวอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาตลอดเวลา และโตอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลามาก็อย่าลืมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับโอกาสที่ดีเหมือนกับอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาถือเป็นการตอบแทนสังคมอีกทางหนึ่งด้วย” พร้อมกันนี้ยังได้มอบของที่ระลึกให้กับเด็กในความอุปการะและเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

ทางอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลานานาชาติโมเดิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เปิดโอกาสให้เด็กในความอุปการะเข้าชม ‘สยามโอเชี่ยน เวิลด์’ ณ สยามพารากอน ร่วมชมสัตว์โลกใต้ท้องทะเลนานาชนิดอย่างใกล้ชิด อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาในครั้งนี้ ทางอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลานานาชาติโมเดิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการไปทัศนศึกษา นับเป็นอีกหนึ่งความประทับใจของเด็กทั้ง 5 คนนี้ ที่จะไม่มีวันลืม....

หมายเหตุ:
โครงการระดมทุน The Heart of Giving เป็นการเปิดโอกาสให้เด้กในวัยเรียนได้เรียนรู้จักคุณค่าของการให้แก่คนที่ด้อยโอกาสกว่าตน สถานศึกษาที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับกล่องหยอดเงิน เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วม เงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ด้อยโอกาสในโครงการอุปการะเด็ก และโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้อื่นๆ ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

สอบถามอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเพิ่มเติม กรุณาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา
ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 0 2022-9200 ถึง 2 ต่อ 361 (คุณรัตชนก) 360 (คุณมาริลีน) หรือแฟกซ์ 0 2022 9208