เด็กนักเรียนอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากงลี้จงซัน บริจาคเงินช่วยเหลือเด็กยากไร้ ผ่านโครงการ The Heart of Giving

อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากงลี้จงซันสนับสนุนให้เด็กนักเรียนเรียนรู้จักการแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า โดยบริจาคเงินอุปการะเด็กยากไร้ผ่านโครงการ The Heart of Giving ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา จำนวน 5 คน อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากันเป็นปีที่สอง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 โครงการ The Heart of Giving ได้พาเด็กจากอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 4 คน ซึ่งได้รับการอุปการะจากเด็กนักเรียนอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากงลี้จงซัน มาเยี่ยมคณะครูและนักเรียนที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา เพื่อมีโอกาสทำความรู้จักกันและแสดงความขอบคุณ ในโอกาสเดียวกัน นางวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล ผู้บริหารมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากงลี้จงซัน โดยอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ The Heart of Giving

พร้อมกันนี้อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากงลี้จงซันยังได้มอบโอกาสพิเศษแก่เด็กในความอุปการะทั้งสี่คน โดยจัดให้ไปทัศนศึกษาที่สวนสนุก Funarium ซึ่งเด็กๆ ได้เล่นเครื่องเล่นภายในสวนสนุกอย่างสนุกสนาน

หมายเหตุ:
โครงการ The Heart of Giving ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กในวัยเรียนได้เรียนรู้จักคุณค่าของการให้แก่คนที่ด้อยโอกาสกว่าตน สถานศึกษาที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับกล่องหยอดเงิน เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วม เงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ด้อยโอกาสในโครงการอุปการะเด็ก และโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้อื่นๆ ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา


สอบถามอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเพิ่มเติม กรุณาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา
ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 0 2022-9200 ถึง 2 ต่อ 361 (คุณรัตชนก) 360 (คุณมาริลีน) หรือแฟกซ์ 0 2022 9208