ศุภนิมิตฯ พาเด็กแก่งหางแมวเยี่ยมผู้อุปการะ ร.ร.คริสต์ธรรมวิทยา

เด็กจากโครงการพัฒนาชุมชนฯ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เยี่ยมขอบคุณผู้อุปการะที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาคริสต์ธรรมวิทยา

เมื่อวันที่ 8 มกราคม เด็กชายธนวัฒน์ ยอดภักดี หรือน้องปังปอนด์ เด็กในโครงการอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ในพื้นที่ดำเนินงานของโครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งพาตนเองและยั่งยืน อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เดินทางมาเยี่ยมขอบคุณ คุณครูและนักเรียนอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาคริสต์ธรรมวิทยา ที่ช่วยบริจาคเงินผ่านโครงการ The Heart of Giving เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา

ร.ร.คริสต์ธรรมวิทยา ได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาผ่านโครงการ The Heart of Giving ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งเป็นโอกาสดีที่น้องปังปอนด์ ได้เดินทางมาขอบคุณผู้อุปการะด้วยตนเอง และได้ร่วมอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาวันเด็กกัอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาักเรียน ร.ร.คริสต์ธรรมวิทยาด้วย

ทั้งนี้ คุณวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล ผู้บริหารจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เป็นตัวแทนมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้กัอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาักเรียน ร.ร.คริสต์ธรรมวิทยา เพื่อขอบคุณที่ในน้ำใจอันดีของนักเรียนที่แบ่งปันเงินค่าขนมเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส

หมายเหตุ:
โครงการระดมทุน ‘The Heart of Giving’ เป็นการเปิดโอกาสให้เด้กในวัยเรียนได้เรียนรู้จักคุณค่าของการให้แก่คนที่ด้อยโอกาสกว่าตน สถานศึกษาที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับกล่องหยอดเงิน เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วม เงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ด้อยโอกาสในโครงการอุปการะเด็ก และโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้อื่นๆ ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

สอบถามอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเพิ่มเติม กรุณาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา
ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 0 2022-9200 ถึง 2 ต่อ 361 (คุณรัตชนก) 360 (คุณมาริลีน) หรือแฟกซ์ 0 2022 9208