The Heart of Giving
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีแรก
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 2
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 3
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 4
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 5
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 6
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 7
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 8
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 9
   
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 10
   

 

สอบถามอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเพิ่มเติม
กรุณาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาผู้ประสานงานโครงการ
โทร. 0 2022 9200 ถึง 2
เบอร์ต่อ 361 (คุณรัตชนก)
เบอร์ต่อ 360 (คุณมาริลีน)
แฟกซ์ 0 2022 9208

1 ทศวรรษ หัวใจแห่งการให้ - The Heart of Giving

เติบโตงอกงามในหัวใจของเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปีแล้ว กับโครงการ “The Heart of Giving” ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ได้จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาและนักเรียนรวมทั้งสิ้น 84 อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องในฐานะเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กัอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาักเรียน โดยในปีนี้ คุณมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมี คุณสราวุธ ราชศรีเมืองผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

คุณสราวุธ กล่าวว่า “โครงการ The Heart of Giving ไม่เพียงปลูกฝังการทำความดีให้เติบโตอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาในหัวใจของเด็กไทยเท่านั้น แต่คือการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันให้เกิดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาในสังคมไทยด้วย จากการเสียสละของน้องนักเรียนและคณาจารย์จากอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการออมเงินหยอดใส่กระปุกคนละเล็กคนละน้อยให้กับเด็กยากไร้เพื่อช่วยสร้างโอกาสให้เพื่อนๆ ในพื้นที่ห่างไกลได้รับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาผ่านโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ ได้ถึง 300 คน และสามารถเปลี่ยนเป็นอาหารสำหรับโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ จำนวน 19,724 มื้อ ในนามของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอเป็นตัวแทนเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ ขอขอบคุณน้ำใจจากทุกๆ ท่าน”

ด้านคุณมณฑล กล่าวว่า “โครงการ The Heart of Giving เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีในการส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกัอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติไว้ว่า ‘การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย รัก-ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ’ ขอชื่มชมน้องๆ ทุกคนที่ตั้งใจร่วมกันทำความดีและมีหัวใจแห่งการให้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น”

ในฐานะของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ซิสเตอร์ ดร.สุรีย์พร ระดมกิจ ผู้จัดการ อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาพระหฤทัย นนทบุรี ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาและนักเรียนของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแสงสว่างส่องนำทางให้กับเด็กและเยาวชนอีกจำนวนมากที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือ ถึงแม้เป็นเงินที่ไม่มากแต่เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ในฐานะที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเป็นนักการศึกษา อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอยากเห็นเด็กๆ ของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลามีคุณธรรมในใจ มีความรักและรู้จักการให้ เมื่ออัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาปลูกฝังเด็กของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาให้มีหัวใจที่งดงาม ผลของการกระทำของเขาก็จะงดงามด้วย และ สังคมที่เขาอยู่ก็จะงดงามด้วยเช่นกัน”

เช่นเดียวกับ อาจารย์อาคม วรรณสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาดวงวิภา บอกว่า “โครงการนี้นำไปสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี เป็นการสอนเชิงประจักษ์และเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในการช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยากกว่าตน และสอนให้เด็กมีวินัยในการออมด้วย โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่เข้าร่วมโครงการฯ ทางอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นเด็กนักเรียนมีความโอบอ้อมอารีย์ และได้รับการปลูกฝังให้คิดถึงความทุกข์ยากของผู้อื่น”

ส่วน เด็กหญิงธีรดา เอียดไธสง หรือ น้องมายด์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากสิณธรวิทยา ได้แบ่งปันประสบการณ์ในการให้ด้วยหัวใจว่า“ปกติหนูจะออมเงินอยู่แล้ววันละ 5-10 บาท พอได้รับกล่องบริจาคมา หนูก็แบ่งเงินค่าขนมมาหยอดใส่กล่องเพิ่มอีก ออมเงินแบบไม่ให้เดือดร้อนตัวเองค่ะ รู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือแบ่งปันให้กับคนที่ลำบากกว่าอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาค่ะ”


©2015 World Vision Foundation of Thailand. All rights reserved.