อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอัสสัมชัญธนบุรี ส่งเสริมเด็กนักเรียนเรียนรู้การแบ่งปัน
ช่วยเหลือผู้ยากไร้กว่าผ่านโครงการ The Heart of Giving

อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอัสสัมชัญธนบุรีสนับสนุนให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการ The Heart of Giving ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากันเป็นปีที่ 2 เงินบริจาคสามารถนำไปอุปการะเด็กยากไร้ ด้อยโอกาส จำนวน 7 คน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 โครงการ The Heart of Giving ได้พาเด็กในความอุปการะ จำนวน 2 คน จากทั้งสิ้น 7 คน จากอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับการอุปการะจากเด็กนักเรียนอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอัสสัมชัญธนบุรี มาเยี่ยมที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา เพื่อทำความรู้จักและขอบคุณคณะครูและนักเรียนอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้ให้โอกาสในด้านการศึกษา สุขอนามัย อาชีพของครอบครัว และการพัฒนาในชุมชน พร้อมกันนี้อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอัสสัมชัญธนบุรียังมอบโอกาสพิเศษให้เด็กจากชนบทห่างไกลทั้งสองคน ได้ไปทัศนศึกษาที่ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน จ.นครปฐม

"รู้สึกดีใจ และขอบคุณที่ได้รับโอกาสดีๆ สัญญาว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีครับ" เด็กชายเทพพิทักษ์ สอนเสนา และนายพินิจ เวียงอินทร์

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอัสสัมชัญธนบุรี โดยมี อ.วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นผู้รับมอบ และมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ The Heart of Giving

หมายเหตุ:
โครงการ The Heart of Giving ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กในวัยเรียนได้เรียนรู้จักคุณค่าของการให้แก่คนที่ด้อยโอกาสกว่าตน สถานศึกษาที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับกล่องหยอดเงิน เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วม เงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ด้อยโอกาสในโครงการอุปการะเด็ก และโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้อื่นๆ ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

สอบถามอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเพิ่มเติม กรุณาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา
ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 0 2022-9200 ถึง 2 ต่อ 361 (คุณรัตชนก) 360 (คุณมาริลีน) หรือแฟกซ์ 0 2022 9208