มูลนิธิศุภนิมิตฯ พาเด็กแก่งหางแมว พบผู้อุปการะอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอโศกวิทย์ อ่อนนุช

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ภายใต้โครงการ The Heart of Giving ได้จัดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาวันเด็กพบผู้อุปการะอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ณ อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอโศกวิทย์ อ่อนนุช โดยมี เด็กหญิงสุวรรณา กันเทียม ซึ่งเป็นเด็กในความอุปการะของอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอโศกวิทย์ อ่อนนุช จากพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เดินทางมาเพื่อแสดงความขอบคุณในน้ำใจที่ทางอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและได้มอบโอกาสทางการศึกษาตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ในการนี้ คุณประสพ ขุนสิทธิ์ ผู้บริหารของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเพื่อเป็นสถานศึกษาแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมอบเกียรติบัตรให้กัอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาักเรียนเพื่อยกย่องในความมีน้ำใจ แบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

การมาพบผู้อุปการะครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของเด็กหญิงสุวรรณา กันเทียม ซึ่งได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักทั้งหมดจากอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอโศกวิทย์ อ่อนนุช อีกทั้งทางอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้มอบของที่ระลึกให้อีกด้วย

การมากรุงเทพฯ ครั้งนี้ น้องสุวรรณายังได้มีโอกาสอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลารถไฟฟ้า BTS เป็นครั้งแรก เธอบอกว่าตื่นเต้นมาก นับว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ และจะไปเล่าให้เพื่อนๆ ของเธอฟัง

สอบถามอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเพิ่มเติม กรุณาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา
ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 0 2022-9200 ถึง 2 ต่อ 361 (คุณรัตชนก) หรือแฟกซ์ 0 2022 9208