มูลนิธิศุภนิมิตฯ พาเด็กในความอุปการะ เยี่ยมขอบคุณครู-นักเรียน อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย


อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ The Heart of Giving ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา เป็นปีที่สองแล้ว โดยเงินบริจาคจากเด็กนักเรียน สามารถช่วยเหลืออุปการะเด็กได้ถึง 99 คน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 โครงการ The Heart of Giving ได้จัดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาพาน้องๆ ชาวอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 19 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากจำนวนทั้งสิ้น 99 คน ที่ได้รับการอุปการะจากเด็กนักเรียนอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากรุงเทพคริสเตียนฯ มาพบผู้อุปการะที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากรุงเทพคริสเตียนฯ เพื่อมีโอกาสพบปะ กล่าวคำขอบคุณ เรียนรู้จัก และทำอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาต่างๆ ร่วมกัน และอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากรุงเทพคริสเตียนฯ ยังได้มอบโอกาสพิเศษแก่เด็กในความอุปการะทั้ง 19 คน โดยจัดให้ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เพื่อเป็นการยกย่องและขอบคุณที่สนับสนุนให้เด็กนักเรียนทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ The Heart of Giving ปีที่ 2

หมายเหตุ:
โครงการ The Heart of Giving ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กในวัยเรียนได้เรียนรู้จักคุณค่าของการให้แก่คนที่ด้อยโอกาสกว่าตน สถานศึกษาที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับกล่องหยอดเงิน เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วม เงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ด้อยโอกาสในโครงการอุปการะเด็ก และโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้อื่นๆ ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

สอบถามอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเพิ่มเติม กรุณาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา
ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 0 2022-9200 ถึง 2 ต่อ 361 (คุณรัตชนก) 360 (คุณมาริลีน) หรือแฟกซ์ 0 2022 9208