โครงการ The Heart of Giving
จัดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 โครงการ The Heart of Giving มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา ได้จัดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาวันเด็กพบผู้อุปการะที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อุปการะซึ่งเป็นเด็กนักเรียน อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากรุงเทพคริสเตียนฯ และเด็กในความอุปการะได้พบปะ เรียนรู้จักกัน และทำอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาต่างๆ ร่วมกัน

อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นหนึ่งในอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เข้าร่วมโครงการ The Heart of Giving ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดให้มีอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาต่างๆ เรียนรู้จักเรื่องการแบ่งปันแก่ผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสกว่าตน โดยอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากรุงเทพคริสเตียนฯ เข้าร่วมอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลานี้ตั้งแต่รอบแรกในปี 2550-2551 รายรับจากเงินบริจาคที่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 หยอดใส่กล่อง The Heart of Giving สามารถช่วยเด็กยากไร้ด้อยโอกาสใน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จำนวน 99 คน ได้รับการอุปการะ

“ในฐานะที่เป็นครู อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาต้องปลูกฝังให้เด็กรู้จักให้ความช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตใจเมตตาต่อเพื่อน ถ้าอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาไม่ปลูกฝังเค้าตั้งแต่ตอนนี้ สิ่งแวดล้อมอื่นๆ รอบตัวเค้าที่จะดึงเค้าไปทางอื่นมันมีเยอะ อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาก็เน้นเรื่องความรักและความเมตตาต่อผู้อื่น พูดทุกวันให้ซึมเข้าไป” อ.ลักขณา กิจธิคุณ หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 2 อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากรุงเทพคริสเตียนฯ กล่าว

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ทางอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเพื่อเป็นการยกย่องและขอบคุณที่สนับสนุนให้เด็กนักเรียนทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ The Heart of Giving ทุกคน ทั้งนี้อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากรุงเทพคริสเตียนฯ ได้เข้าร่วมโครงการ The Heart of Giving รอบสอง ซึ่งเริ่มในปี 2552 ด้วย โดยมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,440 คน

“รู้สึกสงสารเค้า อยากช่วยเค้า ไม่เสียดายครับ เพราะอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลามีกิน แต่ว่าเค้าไม่มีกิน ก็ให้เค้าไป ผมขอเชิญชวนเพื่อนๆ ทุกคนมาหยอดกระปุกด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ครับ” ด.ช.รณกฤต กระถินทอง นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากรุงเทพฯ คริสเตียน กล่าว

สำหรับวันเด็กพบผู้อุปการะเมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา มีตัวแทนเด็กที่ได้รับการอุปการะจำนวน 10 คน จากพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนท้ายเหมือง จ.พังงา มีโอกาสเดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อกล่าวขอบคุณผู้อุปการะ และทำอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาสัมพันธ์ร่วมกัน นอกจากนี้ตัวแทนเด็กทั้ง 10 คนยังมีโอกาสไปเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาอดินวนา และอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลารถไฟฟ้า BTS เป็นครั้งแรกในชีวิต โดยอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากรุงเทพคริสเตียนฯ เป็นผู้สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการไปทัศนศึกษาทั้งหมด

“ผมและเพื่อนๆ ทุกคน ขอขอบคุณผู้อุปการะมากครับ ที่ให้ความช่วยเหลือพวกผมมาตลอด” ด.ช.รวี เฉิดฉิ้ม ป.5 อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาควนแรด อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

“ผมได้มาพบท่านผู้อุปการะครับ รู้สึกดีใจ สนุก เพราะได้มาเที่ยวกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก ผมขอขอบคุณผู้อุปการะที่บริจาคของต่างๆ มาให้ผม ผมจะใช้อย่างคุ้มค่าครับ และขอให้ท่านผู้อุปการะมีความสุขครับ” ด.ช.สาวิต ง่อบุตร ม.1 อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาทุ่งมะพร้าววิทยา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

หมายเหตุ:
โครงการระดมทุน The Heart of Giving เป็นการเปิดโอกาสให้เด้กในวัยเรียนได้เรียนรู้จักคุณค่าของการให้แก่คนที่ด้อยโอกาสกว่าตน สถานศึกษาที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับกล่องหยอดเงิน เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วม เงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ด้อยโอกาสในโครงการอุปการะเด็ก และโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้อื่นๆ ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

สอบถามอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเพิ่มเติม กรุณาอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา
ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 0 2022-9200 ถึง 2 ต่อ 361 (คุณรัตชนก) 360 (คุณมาริลีน) หรือแฟกซ์ 0 2022 92084