มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา - World Vision Foundation of Thailand

เลือกหมวดหมู่ของขวัญ

responsive screens

หลายเล่มสู่โลกกว้าง เสริมระหว่าง เรียนรู้อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

หนังสือสำหรับห้องสมุดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

Code.342 เพิ่มพูนความรู้ให้เท่าทันกับโลกกว้าง พร้อมส่งเสริมการอ่านในตัวเด็กนักเรียน

ราคา 1,800 บาท

responsive screens

ขีด เขียน เรียนหนังสือ กระเป๋าถือมีครบครัน

กระเป๋านักเรียน และชุดเครื่องเขียน

Code.717 กระเป๋านักเรียน และชุดเครื่องเขียน 1 ชุด ประกอบด้วยกระเป๋านักเรียน 1 ใบ ปากกา 4 ด้าม ดินสอ 4 แท่ง ยางลบ 1 ก้อน ไม้บรรทัด 1 อัน กบเหลาดินสอ 1 ตัว สีไม้ 1 กล่อง สีเทียน 1 กล่อง กล่องใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน 1 กล่อง สมุด 6 เล่ม

ราคา 600 บาท

responsive screens

สื่อเสริมสร้างสนใจ ครูสอนง่าย น้องเรียนสนุก

สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน

Code.428 สื่อและอุปกรณ์ช่วยในการเรียนการสอน เช่น บล็อกไม้เสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ลูกโลก แผนที่ เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากยิ่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

ราคา 1,500 บาท

responsive screens

โยกซ้าย ขยับขวา ชูมือเจรจา เล่าเรื่องราว

ชุดหุ่นมือพร้อมโรงแสดง

Code.721 ชุดหุ่นมือ 5 ตัวพร้อมโรงแสดง


ราคา 1,800 บาท

responsive screens

เปิดโลกจินตนาการ ด้วยนิทานและภาพสวย

หนังสือนิทานภาพ

Code.720 เปิดโลกจินตนาการของเด็กเล็กๆ ด้วยหนังสือนิทานภาพ

ราคา 1,000 บาท

responsive screens

ปั่นปั่นช่วยเด็กดี น้องซ้อนพี่ขี่ไปอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

จักรยาน

Code.343 จักรยาน 1 คัน ขนาดตามความเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก

ราคา 2,600 บาท

responsive screens

โครงการส่งน้อง
จบ ป.ตรี

Code.421 การศึกษา คือ รากฐานสำคัญของชีวิต ส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนจนถึงระดับปริญญาตรี สร้างโอกาสที่ดีกว่าในอนาคต

ราคา 2,500 บาท

responsive screens

กองทุนสนับสนุน
วิชาชีพ

Code.426 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อให้เด็ก ครอบครัว และชุมชน มีอาชีพที่สุจริตทำ

ราคา 2,000 บาท

responsive screens

กองทุนช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องในอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

Code.583 สมทบทุนจัดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์การผลิตสื่อเพื่อให้เด็กเกิดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอย่างช้าๆ

ราคา 1,500 บาท

responsive screens

กองทุนส่งเสริมอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเด็กปฐมวัยใช้สมองเป็นฐาน

Code.695 ส่งเสริมและสนับสนุนสนามเด็กเล่นที่ออกแบบตามหลักอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาโดยใช้สมองเป็นฐานแก่เด็กและชุมชน เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางสมองในเด็กปฐมวัย (3-6 ปี)

ราคา 2,000 บาท

responsive screens

กองทุนส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี

Code.651 กองทุนสนับสนุนสุขภาพและโภชนาการแก่แม่และเด็กตั้งแต่แรกคลอดจนถึง 3 ปี

ราคา 1,000 บาท

responsive screens

กองทุนโครงการช่วยน้องอ่าน ชวนน้องเขียน

Code.716 สมทบทุนในการจัดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาอุปกรณ์และการดำเนินอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาต่างๆ ในโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ให้กับเด็กประถม (7-12 ปี) ซึ่งจัดนอกเวลาเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

ราคา 1,000 บาท

responsive screens

ห่มอุ่นด้วยผ้าหนา มุ้งหลังคาใช้กันยุง

ผ้าห่มและมุ้ง

Code.327 ผ้าห่ม 4 ผืน มุ้งขนาด 5 ฟุต 1 หลัง และขนาด 3.5 ฟุต 1 หลัง

ราคา 1,125 บาท

responsive screens

เสื้อนุ่มใช้กันหนาว กางเกงอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาาวใส่อุ่นกาย

เสื้อและกางเกงวอร์มกันหนาว

Code.345 ชุดเสื้อและ
กางเกงวอร์มกันหนาว 1 ชุด

ราคา 600 บาท

responsive screens

ปกป้อง น้องให้ปลอดภัย สุขอนามัยดี

ชุดชั้นในเด็ก

Code.713 ชุดชั้นในเด็ก 1 ชุด สำหรับเด็กหญิง 1 คน ประกอบด้วย เสื้อทับและกางเกงใน อย่างละ 3 ตัว และสำหรับเด็กชาย 1 คน ประกอบด้วย กางเกงใน 3 ตัว

ราคา 500 บาท

responsive screens

กรอง เก็บ ใส่แทงก์ใหญ่ น้ำสะอาดใส น้องใช้ดื่มกิน

เครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

Code.330 เครื่องกรองน้ำดื่มชนิดสแตนเลส 1 เครื่อง สามารถกรองน้ำได้ 6,000 ลิตรต่อวัน

ราคา 25,000 บาท

responsive screens

กรอง เก็บ ใส่แทงก์ใหญ่ น้ำสะอาดใส น้องใช้ดื่มกิน

สมทบทุนจัดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

Code.331 เครื่องกรองน้ำดื่มชนิดสแตนเลส 1 เครื่อง สามารถกรองน้ำได้ 6,000 ลิตรต่อวัน

ราคา 1,000 บาท

responsive screens

กรอง เก็บ ใส่แทงก์ใหญ่ น้ำสะอาดใส น้องใช้ดื่มกิน

ถังเก็อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา้ำขนาดใหญ่

Code.332 ถังเก็อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา้ำขนาดบรรจุ 2,500 ลิตร
จำนวน 1 ถัง

ราคา 20,000 บาท

responsive screens

กรอง เก็บ ใส่แทงก์ใหญ่ น้ำสะอาดใส น้องใช้ดื่มกิน

สมทบทุนจัดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาถังเก็อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา้ำสำหรับอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

Code.333 ถังเก็อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา้ำขนาดบรรจุ 2,500 ลิตร จำนวน 1 ถัง

ราคา 1,000 บาท

responsive screens

ซ่อมสร้างพัฒนา ห้องสุขาให้อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

ซ่อมแซมห้องน้ำอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

Code.424 การซ่อมแซมห้องน้ำอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา 1 หลังให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนใช้งาน

ราคา 12,500 บาท

responsive screens

ซ่อมสร้างพัฒนา ห้องสุขาให้อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

สมทบทุนซ่อมแซมห้องน้ำอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

Code.462 การซ่อมแซมห้องน้ำอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา 1 หลังให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนใช้งาน

ราคา 650 บาท

responsive screens

อุบัติเหตุหรือป่วยไข้ มียาไว้ใช้ยามจำเป็น

ตู้ยาสามัญประจำอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

Code.336 ตู้ยาสามัญประจำอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา พร้อมยา 1 ชุด

ราคา 2,500 บาท

responsive screens

เสริมเก้าอี้และโต๊ะยาว น้องนั่งกินข้าวไม่ต้องยืนรอ

โต๊ะ เก้าอี้ กินข้าวสำหรับเด็ก

Code.707 โต๊ะกินข้าวขนาด 230 x 70 x 75 เซนติเมตร และเก้าอี้ขนาด 230 x 30 x 45 เซนติเมตร 1 ชุด

ราคา 4,800 บาท

responsive screens

อุปกรณ์กินข้าวครบครัน เสริมสุขภาพฟันหลังอาหาร

ชุดช้อนส้อม ถาดหลุม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน

Code.710 ชุดช้อนส้อม ถาดหลุม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน 1 ชุด

ราคา 600 บาท

responsive screens

มื้อเช้า มื้อสำคัญ ได้กินทุกวัน พัฒนาสมวัย

สมทบทุน ‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’

Code.420 เด็กวัยกำลังเจริญเติบโต อาหารเช้าจึงเป้นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เกมีพัฒนาการทางสมอง พร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมีสมาธิ และเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง

ราคา 2,000 บาท

responsive screens

ที่บกพร่องต้องช่วยเพิ่ม อุปกรณ์เสริมให้น้องที่ขาด

สมทบทุน กองทุนอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กทุพพลภาพ

Code.425 สำหรับเด็กทุพพลภาพ พวกเขาต้องมีอุปกรณ์เฉพาะช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น วีลแชร์ ไม้ค้ำยัน เครื่องช่วยฟัง เป็นต้น แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้ราคาสูงเกินกว่าที่ครอบครัวของเด็กจะสามารถจัดหาให้ลูกๆ ได้

ราคา 2,000 บาท

responsive screens

ข้าวสารหุงหอมหวน ล้อมวงกินกัน

ข้าวสาร

Code.292 ข้าวสาร 30 กก. สำหรับ 1 ครอบครัว (4 คน)

ราคา 1,100 บาท

responsive screens

นึ่ง นุ่ม ปั้น อุ่น จิ้ม น้องกินอิ่มได้ทั้งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

ข้าวเหนียว

Code.293 ข้าวเหนียว 30 กก. สำหรับ 1 ครอบครัว (4 คน)

ราคา 1,000 บาท

responsive screens

แม่วัวตัวอ้วนพี ตกลูกมาทีแบ่งเพื่อนอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากัน

แม่วัว

Code.297 แม่วัวจำนวน 1 ตัว สำหรับ 1 ครอบครัว

ราคา 18,000 บาท

responsive screens

อู๊ด อู๊ด วิ่งอุ้ยอ้าย เลี้ยงเสริมรายได้ให้ครอบครัว

ลูกหมูเพศเมีย

Code.296 ลูกหมูจำนวน 1 ตัว สำหรับ 1 ครอบครัว

ราคา 2,250 บาท

responsive screens

อ๊บ อ๊บ กบตัวใหญ่ เลี้ยงเอาไว้เป็นอาหาร

ลูกกบ

Code.299 ลูกกบ 1,000 ตัว/1 ชุด

ราคา 2500 บาท


responsive screens

ไก่เนื้อหรือไก่ไข่ กินหรืออัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้คุ้มทุน

ไก่พันธุ์ไข่ หรือไก่พันธุ์เนื้อ

Code.489 จำนวน 5 ตัว พร้อมหัวอาหาร 30 กก. (สำหรับ 1 ครอบครัว)

ราคา 1,950 บาท

responsive screens

เห็ดบางดอกใหญ่ เพาะกินเพาะอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้ครบ

ก้อนเชื้อเห็ด และโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็ก (สำหรับครอบครัว)

Code.698 ก้อนเชื้อเห็ด 200 ก้อน และโรงเรือนเพาะเห็ดขนาด 2 x 4 เมตร สูง 3 เมตร

ราคา 8,500 บาท

responsive screens

โรงเรือนเห็ดอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา น้องหมุนเวียนช่วยกันดูแล

ก้อนเชื้อเห็ด และโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็ก (สำหรับอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา)

Code.699 ก้อนเชื้อเห็ด 2,000 ก้อน และโรงเรือนเพาะเห็ดขนาด 4 x 6เมตร สูง 3 เมตร

ราคา 30,000 บาท

responsive screens

ป.ปลาให้โปรตีน ดุกอุย หรือดุกนา

พันธุ์ปลาดุก

Code.700 พันธุ์ปลาดุก 100 ตัว บ่อซีเมนต์สำเร็จรูปขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร สูง 40 เซนติเมตร และอาหารปลา

ราคา 2,750 บาท

responsive screens

ปลูกง่ายไว้ข้างอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา เตรียมอาหาร จานผัดต้ม

ชุดผักสวนครัว รั้วข้างอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

Code.701 เมล็ดพันธุ์พืชคละชนิด อุปกรณ์การเกษตร และปุ๋ยชีวภาพ 25 กิโลกรัม

ราคา 1,500 บาท

responsive screens

แปลงผักน้องปลูกไว้ อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใช้ทำมื้อกลางวัน

ชุดผักข้างรั้ว สวนครัวในอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

Code.702 เมล็ดพันธุ์พืชคละชนิด อุปกรณ์การเกษตร และปุ๋ยชีวภาพ 50 กิโลกรัม

ราคา 3,000 บาท

responsive screens

โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

Code.22 กองทุนจัดหาถุงยังชีพ น้ำดื่ม เวชภัณฑ์ และสิ่งจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิตเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ

ราคา 1,000 บาทยอดรวมอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาทั้งหมด 000 บาท

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)*
นาย นาง นางสาว
ที่อยู่ที่สามารถอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาได้*
อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา*
 

เลือกวิธีการชำระเงิน

กสิกร Payment Gateway ระบบปลอดภัยสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีการรับชำระเงินระดับโลก ที่มาพร้อมกับระบบป้องกันการทุจริตและเครือข่ายอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาทั่วโลกที่มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และง่ายต่อการใช้งาน


เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลาของท่าน ส่งมายังมูลนิธิฯ ที่ Line@ id :
หรือทางโทรสาร 0 2022 9203 ถึง 5 หรือทางอีเมล์ info@worldvision.or.th

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2022 9200 ถึง 2


เงินบริจาคให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตฯ สามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามที่อัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลากำหนดไว้ได้


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งอัพเลเวลเกมยิงปลา|เกมยิงปลา

809 ซอยศุภนิมิต ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310